Detail události

Moravská gobelínová manufaktura

Začátek: 10. říjen 2018 , konec: 26. říjen 2018

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zve na výstavu 120 let Moravské gobelínové manufaktury.


Těšíme se na Vás na vernisáži v úterý 9. 10. 2018 v 17 h.+ Galerie N Jehlářská 14, Jablonec nad Nisou, 46601 Tel. 48 535 4474 V letošním roce si Moravská gobelínová manufaktura připomíná 120 let od svého založení. Úvodní etapa v historii dnešní Moravské gobelínové manufaktury(MGM) ve Valašském Meziříčí patří období konce 19. století, kdy umělec Rudolf Schlattauer realizoval svou myšlenku na založení gobelínové dílny. Schlattauer, který absolvoval malířské školení na vídeňské Akademii a umělecké zkušenosti sbíral na studijních pobytech v dalších evropských městech, strávil jisté období ve Skandinávii. Zde se seznámil s místní technikou výroby tkaných Nástěnných koberců. Tento severský pobyt bývá často označován za významný hybný moment v dalším Schlattauerově konání. Po svém návratu v roce 1895 začíná s tkaním gobelínů v obci Zašová, nedaleko Valašského Meziříčí. Přínosem pro fungování gobelínové dílny v tomto regionu měla být místní řemeslná textilní tradice a proto i vhodná pracovní síla. V roce 1908 byly dílny Moravským zemským výborem transformovány na Jubilejní zemskou gobelínovou a kobercovou školu se sídlem ve Valašském Meziříčí. Závěsný tkaný obraz, stejně jako druhý výrobní artikl gobelínky – ručně vázané koberce, oboje pojato jako možný stylotvorný prvek utváření interiéru, vyzývaly ke spolupráci s architekty. Konkrétně lze uvést Dušana Jurkoviče nebo Jana Kotěru. Období Schlattauerova nástupce ve funkci ředitele, Jaro Kučery, charakterizuje formálně příklon k dekorativnímu pojetí stylu art deco, námětově pak především figurální témata se vztahem k mladé republice – práci a životu v ní. Spolupráce s výtvarnými umělc a přepis malířských děl do textilního média pokračuje, vytkávají se tapiserie podle návrhů Václava Špály, Františka Süssera a mnoha dalších. Pro následující třicátá léta jsou typické minimální výrazové prostředky funkcionalistických návrhů na koberce (E.K. Pelant, V. Hilský, E. Milén, J. Místecký, L. Sutnar). Významná byla spolupráce s architektonickým studiem K. Budila. V roce 1946 se změnilo vedení gobelínových dílen, byl rozšířen jejich repertoár o restaurování historických gobelínů. Do padesátých let spadá realizace tapiserie podle návrhu Pravoslava Kotíka pro Trienále v Miláně či Ludmily Kybalové pro Expo ’58 v Bruselu. V dalším desetiletí gobelínka spolupracuje s textilním výtvarníkem Antonínem Kybalem a početnou skupinou jeho studentů. Z Kybalova ateliéru na pražské Uměleckoprůmyslové škole vyšel také dnešní ředitel MGM Jan T. Strýček, který ve vedení manufaktury reprezentuje její novodobou historii od počátku devadesátých let. Inicioval projekt Actual Textile Art, který tvůrčím způsobem obnovil tradici spolupráce dílny se současnými umělci (M. Cihlář, S. Diviš, J. David, M. Grygar, Z. Sion, J. Sopko, V. Kokolia, I. Komárek, S. Kolíbal, P. Kvíčala, K. Malich, P. Nikl, I. Ouhel, J. Róna, M. Rittstein a další).


Kde

Mírové náměstí 3100
Jablonec nad Nisou
mapa

O projektu Liberec24

Liberec24 je kalendář kulturních akcí v Libereckém kraji. Máte-li dotaz nebo užitečnou informaci, obraťte se na nás.

 Jsme na Facebooku

Přidat akci

Dozvěděli jste se o nějaké zajímavé akci v Libereckém kraji, nebo ji dokonce pořádáte? Přidejte ji na náš portál a získejte tak víc návštěvníků.

Zasílání akcí na email

Váš e-mail nebude předán třetím stranám a nebude využíván k zasílaní nevyžádanych reklamních zpráv.

Zpracovávám...